Vereniging

Hoe het begon


In 2012 leerden de families Pieter en Esther Stobbe-van Leeuwen en Robert van der Heeft en Maybel de Bruijn elkaar kennen door hun voorliefde voor de Epagneul de Saint-Usuge.


Pieter en Esther: ervaren eigenaren en begeleiders van verschillende typen jachthonden; van golden retriever en Duitse staande langhaar tot Epagneul de Saint-Usuge. Pieter is jarenlang actief in de jacht en sinds april 2013 zijn zij de fokkers van het eerste nestje EdStU's in Nederland. Deze eerste fok heeft Pieter en Esther een schat aan ervaring en contacten gebracht, nodig om op een goede manier tot de juiste match te komen en het nest van de juiste papieren te voorzien.


Robert en Maybel: liefhebbers van het buitenleven en eigenaren van twee EdStU's. Ervaringen met Ellie, geboren 2009 en in 2011 geadopteerd uit Frankrijk leerden hen twee dingen: (1) zonder goede socialisatie en focus op de juiste prikkels en ervaringen in de eerste maanden heb je mogelijk een hond met angsten, een hond die in al haar pracht en met al haar energie, ondanks jaren training en begeleiding nooit meer de hond wordt die het had kunnen zijn - een gemis voor het ras - en (2) communicatie met onze Franse mede-liefhebbers kan lastig zijn.


In de daaropvolgende twee jaar werd de behoefte steeds duidelijker: een Nederlandse, centrale plaats voor het uitwisselen van kennis en ervaring, om enthousiastelingen met elkaar te verbinden. Een orgaan dat internationale erkenning door de FCI vanuit ons land kan ondersteunen. Deelname aan evenementen van de NCEF en de NVEBPP toonden dat een dergelijke vereniging echt meerwaarde kan bieden en dat het vooral ook erg leuk is!


In de eerste helft van 2014 is een inventarisatie uitgevoerd onder de op dat moment bekende eigenaren van EdStU's in Nederland. Per e-mail en via facebook waren de reacties veelvuldig positief: voldoende animo om de rasvereniging vorm te geven.


Op 1 oktober 2014 is de Nederlandse Vereniging Epagneul de Saint-Usuge ingeschreven in de kamer van koophandel met de in dat jaar vastgestelde Statuten 2014 en Huishoudelijk Reglement 2014. Tegelijkertijd zijn de eerste leden ingeschreven en is de actieve ledenwerving opgestart.

Onze doelstellingen (uit onze statuten d.d. 1 oktober 2014):


De instandhouding en verbetering van het ras Epagneul de Saint-Usuge


De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden


Het behoud van de specifieke jachteigenschappen van dit ras


Het bevorderen van het contact tussen jagers, fokkers en andere liefhebbers van dit ras


Internationale erkenning van het ras door de Federation Cynologique Internationale en daarna Nederlandse erkenning van het ras door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland


Wij doen dit ondermeer door (uit onze statuten d.d. 1 oktober 2014):


Het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van  tot dit ras behorende honden


Het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen;


Het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;


Het registreren van uitslagen van onderzoeken, in de ruimste zin van dit woord, van tot het ras behorende honden betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde eigenschappen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij, gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;


Het uitgeven van een clubblad of een periodiek;


Het bijhouden van een register van raszuivere Epagneuls de Saint-Usuge


Het bijhouden van publicaties in binnen- en buitenland en het verspreiden van relevante informatie over de instandhouding en verbetering van het ras


Al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer


Zodra het ras internationaal erkend word of  een voorlopige registratie krijgt van de Raad van Beheer:


Het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie en het georganiseerde jachtbedrijf


Het organiseren van veldwedstrijden en jachthondenproevenOnze Organisatie


Bestuursvoorzitter - Ingrid Koppelman


Penningmeester en voorzitter rascommissie - Esther Stobbe - Van Leeuwen


Secretaris - Ans Leeffers


Algemeen bestuurslid - Nancy van der HorstCommissies


De NVESU heeft zich ten doel gesteld om enkele commissies in 2015 gestalte te geven. Tot die tijd wordt organisatie van deze en genen uitgevoerd door vrijwilligers uit de vereniging, familieleden, vrienden en bestuursleden, zonder officiele benoeming.


rascommissie:

- (internationale) bemiddeling voor de fok en (her)plaatsing van dieren;

- vorming van het fokbeleid en overeenkomstig reglement in nauw overleg met de Franse vereniging ter verbetering van het ras en ter ondersteuning van de internationale erkenning;registratie van (in Nederland verblijvende) honden.

- Doormiddel van vastleggen van eigenschappen, medische gegevens en beeldmateriaal zal een beter beeld verkregen worden van de huidige vorm van het ras. Onder advies van de Franse afdeling en na beraadt in onze ALV zullen kritische succesfactoren voor dit ras samengesteld worden, waarmee een leidraad voor de fok gevormd wordt.

activiteitencommissie:

- Initiatie en organisatie van evenementen;

- Evenementen dienen ter bevordering van de betrokkenheid van leden, om uitwisseling van kennis en ervaring te faciliteren en om leden en niet-leden te enthousiasmeren voor het actief werken met de honden. 'werken' als in het breedste zin van het woord: praktijk jacht, jachtproeven, veldwerk, sport & spel etc.;

- Ook show-wedstrijden behoren tot de scope van deze commissie.

jachtcommissie:

- In de toekomst een mogelijke afsplitsing van activiteiten;

- Volledig toegelegd op het stimuleren van het gebruik van dit ras als jachthond;


Home