Archief
DSCN1167
groepsfoto1
DSCN1197
DSCN1171

Usuge-Treffen te Emmetten, Zwitserland


Nederland was weer goed vertegenwoordigd tijdens de Regionale Elevage en TAN. Met 8 Usuges, 11 volwassenen en 2 kinderen hebben we de reis naar Zwitserland gemaakt om daar weer een grandioos gezellig weekend te hebben.
In totaal waren er 34 Usuges aanwezig en dat was echt een prachtig gezicht.
Onze Usuges hebben zoals altijd hun beste beentjes voorgezet. Als klap op de vuurpijl werd Musa van Ingrid Koppelman gekozen tot beste hond van de dag!!

De wandelingen op vrijdag en zondag waren fantastisch maar dat kan ook niet anders in zo’n mooie omgeving.
Bijzondere dank gaat uit naar Sepp en Beatrice Waser die het werkelijk fantastisch georganiseerd hadden en naar alle leden die de lange reis naar Zwitserland gemaakt hebben.


Nederlandse resultaten tijdens de Regionale Elevage en TAN:

Klasse jeugd reuen
2de prijs Oeli Ut de Grutte Warnser
Open klasse reuen
1ste prijs Musa
2de prijs Ipsy de la Riviére dus Nant
Open klasse teefjes
1ste Lucille du Sentier de la Capuciniére
3de Mylou Ut de Grutte Warnser
4de Minty Ut de Grutte Warnser
TAN
Mazzo Ut de Grutte Warnser


ALV en Voorjaarswandeling "2019 starten in het Paradijs"


Op zondag 3 maart j.l hebben we met de vereniging een heerlijke wandeling gemaakt door het prachtige bos De Sysselt te Ede. Ondanks het regenachtige weer, wat overigens tijdens de wandeling gelukkig reuze mee viel, was de opkomst weer grandioos te noemen. Met ongeveer 20 personen en 13 Usuges was het weer een gezellig evenement. Wij willen deze keer Bert en Christine van harte bedanken voor het organiseren van deze mooie wandelroute en natuurlijk voor de heerlijke koffie en cake die bij aankomst op ons stond te wachten. Uiteraard bedanken wij ook alle deelnemers die van heinde en ver zijn gekomen en de moeite hebben genomen om mee te doen aan onze wandeling en aansluitend ervoor hebben gezorgd dat de ALV kon worden gehouden met veel inspraak en goede ideën van onze leden. Dat geeft ons weer een super goed gevoel voor de toekomst.
Tot slot willen we Ingrid nog even bedanken voor het regelen van een fijne locatie om onze ALV te houden.


Tot de volgende keer,

Het bestuur.Opname in het Voorlopig Register van de Raad van Beheer

 

Op 13 juni j.l. heeft de Raad van Beheer een artikel gepubliceerd over het inschrijven van een nationaal erkend ras in het Voorlopig Register (VR). Dit artikel is terug te vinden op: https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/inschrijven-nationaal-erkend-ras/

Opname in de VR betekent deelname aan veld- en andere werktesten. Dit is goed voor de zichtbaarheid en ontwikkeling van ons mooie ras. Sommige Leden vinden deelname aan proeven belangrijk en het is regelmatig een beslissende factor voor geïnteresseer-den om niet voor dit ras te kiezen. Daarnaast is deelname belangrijk voor het uitdragen en ontwikkelen van dit ras als echte werk-hond waarbij gezondheid, karakter en werklust perfect samenkomen.

Als rasvereniging van een in Frankrijk door de SCC erkend ras zijn wij na het verschijnen van dit artikel in contact getreden met de RvB met als doel een aantal vragen beantwoord te krijgen, zodat wij

(a) jullie optimaal kunnen informeren en (b) in een zo vroeg mogelijk stadium aansluiten bij het beleid en de werkwijze van de Raad van Beheer.


Zoals in het artikel op internet te lezen is zal de RvB – na eerste aanvraag door een hondenbezitter - alvorens de honden in het VR in te schrijven en/of stambomen uit te geven, formeel een melding maken bij de nationale kennelclub in kwestie, zodat zij weten dat de Raad van Beheer het ras nationaal wil gaan erkennen.

Daarnaast zal de RvB informatie opvragen over het ras bij – in dit geval – de SCC. Is er een rasstandaard? Zijn er gezondheid en/of gedragsproblemen bekend? Zijn er verplichte onderzoeken waaraan de honden moeten deelnemen etc.


Als deze informatie ontvangen is zal de afdeling stamboekhouding/identificatie van de RvB een voorstel voor opname in de VR ter goedkeuring voorleggen aan haar bestuur.

Al met al zal het enige tijd duren eer deze erkenning gerealiseerd is en de honden ingeschreven kunnen worden in het Voorlopig Register. Onze contactpersoon bij de RvB heeft aangegeven dat het absoluut de voorkeur geniet als er, zoals in het geval van ons ras, een rasvereniging is die de belangen behartigt en die al zo actief bezig is; Nationaal en internationaal.


Wat op de volgende pagina volgt zijn de vragen die wij schriftelijk aan de RvB hebben gesteld en de antwoorden daarop:

Kan de Raad van Beheer bevestigen dat opname in VR betekent dat een stempel wordt gezet op de originele stamboom uit Frankrijk?

“Er zal inderdaad een stempel op de stamboom komen dat de hond geïmporteerd is in het Nederlandse stamboek met daarin het VR stamboeknummer. Daarnaast zal er een Import Registratiebewijs uitgegeven worden met daarop o.a. de vermelding van de eigenaar.”

In geval van testen als de ‘Confirmation’ en ‘TAN’ dienen eigenaren de originele stamboom te overhandigen, waarop resultaten worden bijgeschreven. Zijn er afspraken met de SCC over het behoudt van de stempel van de RvB, bij uitgave van een nieuwere versie van de stamboom? 

“Er zijn per definitie nog geen afspraken met de SCC. Normaliter behouden Importhonden altijd hun originele stamboom, in dit geval met stempel. Het is niet gebruikelijk dat er een nieuwe versie wordt uitgegeven bij het behalen van resultaten. Overigens zal bezien moeten worden of wij deze resultaten overnemen in onze database.”

 

Het nieuwsbericht benoemd onder meer een aankeuring. Op basis van welke standaard wordt deze aankeuring gedaan? Is een positieve confirmatie door de Franse rasvereniging hierin van waarde? 

“Op basis van de bestaande Franse rasstandaard door twee allround keurmeesters. Indien de hond voorzien is van een    nationale SCC stamboom hoeft de hond niet aangekeurd te worden. Dit is alleen van toepassing voor honden zonder stamboom.”

 

Wat zijn de totale kosten voor het registreren van individuele honden in de RV? Kan de NVESU dit proces eenvoudiger maken door bijvoorbeeld een landelijke activiteit te organiseren waar een grotere groep in één keer wordt aangekeurd?

“Indien de honden een nationale stamboom hebben zijn de kosten €83.90 voor 2018.“

 

Het Fokbeleid van de RvB dient gevolgd te worden bij opname in de VR. Nu is ons beleid gebaseerd op bestaande verenigingen van reeds erkende rassen in Nederland. De daadwerkelijke fok in Nederland geschiedt momenteel onder nauwkeurig toezicht van de Franse vereniging om de nesten én pups erkend te krijgen door de SCC met opname in het stamboek. Tot nader orde blijven wij het liefst deze werkwijze volgen, omdat dit maximaal bijdraagt aan de doelstelling van de Franse vereniging om een gezond, evenwichtig ras op internationaal niveau neer te zetten dat erkenning door de FCI maximaal ondersteund. Het beleid van de Franse vereniging voldoet aan de standaarden van de SCC. Is het de RvB bekend of de standaarden van SCC en RvB overeenkomen? Is er een kans op mogelijke additionele keuring of aanpassingen in het fokbeleid om in het VR opgenomen te worden? 

“Het fokbeleid van de SCC is bij ons niet bekend.”

 

Neemt de RvB de rasstandaard van de SCC over? Hebben wij zicht op de keuringsgronden indien eigenaren een aankeuring bevragen? Graag bieden wij onze expertise over dit ras aan de RvB aan.

“Ja, wij zullen de rasstandaard van de SCC hiervoor gebruiken. Nee, in principe niet. De aankeuring zal uitgevoerd worden door twee onafhankelijke keurmeesters. Expertise over dit ras is uiteraard welkom.”

 

Welke invloed heeft plaatsing op de VR op het erkenningstraject van de FCI? Kan de RvB hier een positieve rol in spelen? Wij zijn van mening dat het belichten van dit voordeel een belangrijk signaal is voor onze leden én wij zijn het aan onze relatie met de Franse vereniging verplicht om ook met deze partij duidelijk en open te communiceren over deze ontwikkeling. 

“Inschrijving in het VR heeft in zoverre invloed dat de geregistreerde populatie groter wordt(*) en daarmee de erkenning van dit ras dichterbij komt. De RvB heeft verder geen invloed op de erkenning. …”

 

(*) De NVESU betwijfelt dit. De honden die in de VR opgenomen zullen worden zijn al door de SCC geregistreerd. De populatie blijft voor de FCI gelijk.

 

In het genoemde nieuwsbericht worden ook rasverenigingen genoemd. Welke rol kan de NVESU in deze fase spelen? Waar kan de NVESU de RvB ondersteunen om een goede basis voor dit ras op te zetten? 

“Nadat het ras nationaal in Nederland erkend is kan de NVESU zeker een goede ondersteuning bieden. Daarnaast kan de NVESU, indien aan bepaalde regels voldaan wordt, zich aansluiten en lid worden de RvB. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/lid-worden-van-de-raad-van-beheer/

 

Indien jullie aanvullende vragen hebben, dan vernemen wij die graag op info@nvesu.nl. Wij zullen deze vragen trachten te beantwoorden middels onze contacten met de RvB, de Franse vereniging en onze vrienden van de EVN.

 

Usuge-Treffen 2018 te Bexbach, Duitsland

 

Op 28 en 29 september was er weer een Usuge-Treffen georganiseerd, ditmaal in de Duitse plaats Bexbach. Het programma duur-de deze keer twee dagen omdat het mogelijk was om ook de TAN te doen in Bexbach. Een uniek gebeuren omdat dit de eerste keer was dat de TAN buiten Frankrijk gehouden werd. Er waren dan ook een groot aantal Nederlandse Usuge-eigenaren naar Duitsland afgereisd om hieraan mee te doen.

Het was allemaal weer super goed georganiseerd, de accommodatie en omgeving waren prachtig, de catering was fantastisch, de TAN en Regionale Elevage goed geregeld. De sfeer was gezellig en ongedwongen en onze complimenten gaan dan ook nogmaals uit naar Dhr. Armin Reuss en zijn vrouw Barbara die dit allemaal voor elkaar hebben gekregen.

TAN: Test d’Aptitudes Naturelles

Op zaterdag 28 september werd de TAN gehouden, best wel spannend want doet je hond ook wat er van hem verwacht wordt. De deelnemers werden in twee groepen opgedeeld en iedere groep ging mee met zijn keurmeester, Dhr. Dumoulin of Dhr. Duverne.

De deelnemers gingen één voor één met hun hond het veld in, in het veld waren meerdere kooitjes met daarin een patrijs verstopt. De honden mochten zoeken en moesten daarbij het liefst zigzaggend het veld afzoeken en goed zijn of haar neus gebruiken.

Op het moment dat ze de patrijs gevonden hadden, moesten ze een kort moment voorstaan, waarna de keurmeester een schot met een alarmpistool loste, de hond mocht daarbij geen angst voor het schot vertonen. Het was geweldig om te zien hoe graag de honden voor hun baas wilden werken en ze hebben het dan ook fantastisch gedaan. Alle-maal geslaagd!!!

Esther Stobbe van Kennel Út de grutte Warnser: “Aan de TAN deden 6 pups van het laatste nest van Lucille x Ibbe mee, ze waren op dat moment 7 maanden en nog piepjong om het zo maar te zeggen. Alle 6 hebben ze super goed hun best gedaan en ze zijn allemaal geslaagd voor de TAN. De beste van de dag was zelfs Oda(Mila) Út de grutte Warnser.

Dhr. Duverne, de Franse voorzitter vertelde eerlijk dat hij niet verwacht had dat zulke jonge honden zouden slagen voor de TAN, ze lie-ten allemaal een enorme werklust zien, een goede neus en een prachtige baas-hond verhouding. Wij mochten ook een prachtige mooie fokkersbokaal in ontvangst nemen, jullie kunnen je dan ook wel voorstellen dat wij naast onze schoenen liepen van trots!!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen:

TAN: alle Nederlandse deelnemers slaagden voor de TAN!! Uiteindelijk werd de finale gelopen met Musa (van Ingrid Koppelman) en Mila (Oda Ut de Grutte Warnser, van Saskia Jaspers). Musa werd tweede en Mila eerste.

Élévage             

Reutjes

Volwassen

1. Musa

2. Matisse Ut de Grutte Warnser

Teefjes

Volwassen

1. Mylou Ut de Grutte Warnser

2. Minty Ut de Grutte Warnser

 

Dagwinnaar: Mylou Ut de Grutte Warnser

Strandwandeling NVESU 25 maart 2018

 

Deze keer hebben we met de vereniging een heerlijke strandwandeling gemaakt te Noordwijk aan Zee. Het was weer als vanouds gezellig, het weer was prachtig en de honden fantastisch. Kortom, het was een heerlijke wandeling die we samen afgesloten hebben met een lekkere lunch en wat drinken.

Het bestuur wil alle deelnemers heel erg bedanken voor hun aanwezigheid en we sluiten af met de woorden van één van onze leden;

 

'Zo ontzettend bijzonder om samen te komen met zoveel verschillende mensen uit alle delen van het land met 1 gemeenschappelijk iets namelijk de liefde voor het ras Epagneul De Saint Usuge!❤️🐶🐾 iedereen bedankt voor deze mooie dag, wij hebben genoten het was weer super gezellig zoals altijd!😘'

 

En daar sluiten wij ons als bestuur natuurlijk van harte bij aan,

en we hopen jullie allemaal de volgende keer weer te zien.

Groetjes, Robert, Esther en Ingrid

 

Nestaankondiging in Nederland


Kennel Út de grutte Warnser van Pieter en Esther Stobbe verwacht eind februari 2018 pups uit de combinatie van Lucille du Sentier de la Capuciniére x Ibbe Út de grutte Warnser (eigenaar Robert en Maybel van der Heeft).

Ibbe is een prachtig reutje uit het eerste nest van Esprit du Moulin de Clemency x Vortex en is geboren op 20 april 2013. Beide honden zijn getest op HD.


Wilt u meer informatie dan mag u ons altijd bellen op 0514-581263 of een mailtje sturen naar emailadres estherstobbe@utdegruttewarnser.nl, of kijk op www.utdegruttewarnser.nl

Najaarsactiviteit 'Voor elk wat wils' - 29 oktober 2017


Op zondag 29 oktober organiseerde de NVESU een leuke najaarsactiviteit 'voor elk wat wils '. De dag bestond uit meerdere workshops waaronder veldwerk, hersenwerk en behendigheid en werd afgesloten met een demonstratie vachtverzorging verzorgd door Corinne van Netten van Hondentrimsalon Cintha.

De workshops hersenwerk en behendigheid werden gegeven door Alinda van Kippersluis op de prachtige locatie van Honden club Koudum te Elahuizen.

Het was wederom een ontzettende gezellige en ook leerzame dag met vele enthousiaste deelnemers. Een aantal Usuges bleken ware uitblinkers in het hersenwerk en behendig zijn ze uiteraard allemaal. En ondanks de stormachtige wind pakten alle honden het veldwerk super goed op en was het voor alle deelnemers prachtig om te zien hoe hun hond zich gedraagt in het veld.

 

We willen graag Alinda van Kippersluis bedanken voor het gebruiken van haar prachtige locatie en het verzorgen van de workshops, Pieter Stobbe voor het verzorgen van de workshop veldwerk en het maken van de heerlijke wildsoep, Maybel Van Der Heeft-de Bruijn voor het bakken van heerlijke cakes en Corinne van Netten voor haar interessante en leerzame demonstratie vachtverzorging.

En natuurlijk willen we alle deelnemers bedanken voor hun aanwezigheid en enthousiasme. Wat ons betreft was het een zeer geslaagde dag👍.


Het bestuur,

Robert van der Heeft, Esther Stobbe- van Leeuwen en Ingrid Koppelmans

NVESU Jaarkalender 2018


Nu te koop bij de NVESU;

Een prachtige jaarkalender met schitterende foto's van de Epagneul de Saint-Usuge

in Nederland. De kalender is 21 x 28 cm en nu te bestellen voor maar €13,50.

Wees er snel bij want alleen de eerste druk is zo goedkoop en we hebben er nog

maar 14 op voorraad. De tweede druk gaat €17,- kosten.

U kunt uw bestelling doen via info@nvesu.nl

Mededelingen van de Franse rasvereniging


De afgelopen maanden heeft de Franse rasvereniging een aantal belangrijke artikelen geplaatst.

Hierbij in het kort de Nederlandse samenvatting

Frans initiatief voor een alternatieve ‘rasvereniging’?

Ons heeft het bericht bereikt dat in Frankrijk initiatieven lopen om een 2de rasvereniging op te zetten. Het betreft hierbij initiatieven uit met name het zuiden van het land als gevolg van onderlinge verdeeldheid. De exacte reden is ons onbekend, hoewel het verscherpte fokbeleid van de Franse vereniging om beter aan te sluiten bij de FCI een rol lijkt te spelen; sinds enkele jaren vereist de Franse vereniging een confirmation (bevestiging dat de hond voldoet aan de ras standaard) en is strikter in de fokadviezen. Maatregel die noodzakelijk zijn om meer eenheid in het ras te brengen, maar die onvermijdelijk leiden tot moeilijke besluiten die direct impact hebben op mensen.

De beschreven verdeeldheid is ronduit slecht voor ons toch al zeldzame ras; fok buiten het beleid van de Franse rasvereniging (geen confirmation en/of geen fokadvies) resulteert in een nest met niet door de SCC erkende honden.Honden die dus geen LOF-nummer krijgen en dus niet in de beheerste fok van de vereniging terecht komen. De kans op verhoogde inteelt-percentages is reëel en schaadt potentieel de erkenning van het ras door de FCI.

Als beginnende rasvereniging in Nederland hebben wij ons verbonden aan de door de SCC erkende Franse rasvereniging; wij staan volledig achter het scherpe toezicht op de fok van een stabiel en gezond ras.

Welke impact heeft de verdeeldheid in Frankrijk op onze vereniging?

Niets in beginsel. Wij blijven ons verbinden aan de erkende vereniging en helpen elkaar. Wij kunnen enkel een dringend beroep doen aan alle liefhebbers van de EdStU, via de leden van de NVESU:

Zoekt u een pup? Kent u iemand die een pup zoekt? Overweegt u met uw hond te fokken of wordt u hiervoor benaderd?

Dan adviseren wij om de NVESU of de Club de l’Epagneul de Saint-Usuge te benaderen.


Veranderde regels voor shows in Frankrijk


De Franse rasvereniging heeft haar leden op de hoogte gebracht van het volgende: De SCC heeft haar regels omtrent de toelating van honden op schoonheidswedstrijden aangepast. Het is enkel nog toegestaan om deel te nemen met stamboekhonden van door de FCI (tijdelijk of permanent) erkende rassen. Rassen die niet door de FCI worden erkend (noch definitief, noch voorlopig), worden bij inschrijving voor een wedstrijd niet langer opgenomen in een groep, maar los vermeld in de catalogus onder "hondenrassen niet herkend door de FCI".

Deze niet-erkende rassen komen niet in aanmerking voor een geregistreerde keuring bij internationale (CACIB) en/of nationale (CACS) tentoonstellingen en dingen niet mee voor het eremetaal.

Dit is voor ons ras slecht nieuws. Fokkers hebben het lastig om hun prachtige dieren op een nationaal en internationaal podium te laten zien. De Franse vereniging verliest een middel om de honden van ons mooie ras op eenduidige manier met elkaar te vergelijken en de ‘staat’ van het ras vast te leggen.

Wij kunnen op dit moment niet inschatten, welke consequenties dit veranderde beleid heeft voor de erkenning van de EdStU door de FCI.


Bert op pelgrimsvoeten


Op vrijdag 2 juni j.l is Bert Verstraaten samen met zijn Usuge Meis vertrokken naar Noorwegen om daar twee maanden lang een wandeltocht te maken van Noorwegen naar Zweden. In het eerste deel van zijn reis heeft Bert de St.Olavslede van Oslo naar het graf van St.Olav in Nidaros, vlakbij Trontheim gelopen. Zie voor meer informatiehttp://pilegrimsleden.no/en/map/st.-olavs-leden .

Bert had een speciaal zitje voor Meis bovenop het bagagekarretje voor als ze een beetje moe werd en uiteraard sliepen ze iedere nacht weer ergens anders. Bert zou deze tocht vorig jaar al maken maar heeft toen de reis uitgesteld omdat hij niet de opvoeding van Meis twee maanden wilde missen.

In het tweede deel van zijn reis zou hij in een rechte lijn naar het oosten wandelen en daar zou zijn familie hem bij de Botnische golf in Zweden ophalen. Maar na de aankomst van Bert en Meis in Nidaros besloot Bert het tweede deel van zijn reis voor een andere keer te bewaren en is hij met een vriend weer lekker naar huis gereden.De reis van Bert was voor familie, vrienden en geïnteresseerden te volgen via een what’s app groep waar zijn vrouw Christine regelmatig leuke foto’s plaatste van Bert en Meis. Het was erg leuk om op deze manier de reis van Bert te volgen. En stiekem waren we ook een beetje jaloers want zeg nou zelf, wat is er nou mooier dan samen met je beste maatje zo’n geweldige ervaring te delen.


Usuge Treffen te Sinn-Fleischbach- 29 april 2017


Op zaterdag 29 april zijn we met een groep van 13 personen en 9 Usuges afgereisd vanuit Nederland naar Sinn-Fleischbach te Duitsland. Op een prachtige locatie van het Schützenverein werd het 5de Usuge Treffen en tevens voor de tweede keer een Regionale Elevage buiten Frankrijk gehouden, dit alles georganiseerd door onze Duitse medeliefhebbers van het ras met medewerking van de Franse vereniging. Het was een ontzettend gezellige dag,erg leuk om iedereen uit Nederland, Frankrijk en Duitsland weer te zien en de resultaten waren weer trés bon te noemen. De dag werd uiteraard afgesloten met een typische Duitse 'grillen', met heerlijke salades en vlees.

Op zondagochtend werden we getrakteerd op een zeer interessante stadswandeling met gids door Dillenburg, dit alles georganiseerd door Bärbel en Uwe Siemann. Het was erg grappig om te zien; al die mensen en hun Usuges wandelend door Dillenburg.Het was een fantastisch weekend met uiteraard vele fantastische honden en hun eigenaren. Iedereen weer super bedankt en een speciaal bedankje gaat uit naar de Club de l'epagneul de Saint-Usuge voor het vele werk dat ze verrichtten om deze Elevage weer mogelijk te maken.

Onze honden hebben het weer supergoed gedaan op de Regionale Elevage van in Sinn-Fleischbach.

Hier nog even de uitslagen op een rijtje:

Jeugd klasse reuen:

1ste prijs Musa van Ingrid Koppelman

3de plaats Mazzo van Edward Seepers

Jeugd klasse teven:

1ste prijs Meis van Bert Verstraaten

2de plaats Minty van Ans Leeffers

3de plaats Mylou van Henk de Bruin

Open klasse reuen:

1ste prijs Ipsy van Myrna Seepers

Open klasse teven:

3de prijs Lucille van Pieter Stobbe

8ste plaats Ingel van Aleid Leeffers


Minty, Meis, Mazzo, Mylou, Musa en Ingel hebben hun ‘confirmation’ ontvangen. Zo hebben de Nederlandse deelnemers weer goed bijgedragen aan de ontwikkeling van het ras.

Iedereen bedankt voor jullie aanwezigheid en harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten en goede keuringsrapporten

29 januari 2017 - Winterwandeling 2017


Op 29 januari 2017  hebben we weer een heerlijke winterwandeling gemaakt, ditmaal in de prachtige bossen bij Berg en Dal (Nijmegen). De opkomst was fantastisch, maar liefst 12 EdStU's en hun baasjes hebben zich heerlijk kunnen uitleven in de sneeuw en blubber.

Ook de aansluitende lunch, met snert en heerlijke broodjes, en ALV was erg gezellig met lekker veel 'input' van de aanwezige leden. We zijn ook heel erg blij te kunnen vermelden dat iedereen op de vergadering akkoord is gegaan met de uitbreiding van het bestuur met Ingrid Koppelman, ze is zeer zeker een aanwinst voor onze vereniging.

We willen heel graag Ingrid bedanken voor haar inzet en toporganisatie van deze wandeling en natuurlijk willen we ook alle andere aanwezigen heel erg bedanken voor hun komst. Het was in één woord geweldig!!


Esther stobbe

Nieuwe secretaris


Op de eerst volgende Algemene Ledenvergadering van de NVESU wil het bestuur Ingrid Koppelman (47) uit Nijmegen voordragen als secretaris van de NVESU. Ingrid is lid sinds 1-10-2014 toen zij en haar vriendin nog in afwachting waren van een pup van kennel Ut de grutte Warnser. Inmiddels is er sinds dit voorjaar een pup uit Frankrijk groot aan het groeien, hij heet Musa.

Ingrid wil graag in het bestuur om haar steentje bij te dragen aan de NVESU en haar doelstellingen. Meer kennis over het ras in Nederland en erkenning van het ras in Nederland zijn ook voor Ingrid motivatie zich voor de vereniging in te zetten. Maar ook het in contact brengen van leden met elkaar en het delen van kennis onderling is een doelstelling die ze graag met haar inbreng wil bewerkstelligen.

Ingrid heeft ruime ervaring in het verenigingsleven waar ze ooit voorzitter van een tafeltennisvereniging was. Beroepsmatig heeft Ingrid als eindredacteur van een universiteitsblad gewerkt en de laatste jaren als manager Sportontwikkeling van drie sportbonden. Binnenkort gaat ze aan de slag als manager services van Radboud In’to Languages.

Uiteraard zijn voorzitter en penningmeester blij dat na twee jaar we een voltallig bestuur kunnen presenteren tijdens onze 2de ALV. Deze wordt gepland op een zondag 29 januari 2017 in de kantine van Tafeltennis Nijmegen, Luciaweg 9 in Nijmegen. Op deze dag vindt voor onze leden ook de nieuwjaarswandeling plaats. U ontvangt binnenkort daarover mail met de officiële uitnodiging.


Ingrid Koppelman met Musa

Ingrid Koppelman met Musa.

Pieter Stobbe wint met Lucille Serge Bey bokaal


Op 27 augustus zijn Pieter en ik ’s morgens vroeg vanaf ons vakantieadres afgereisd naar Devrouze(Fr). De routeplanner stuurde ons naar een oud boerderijtje midden tussen de weilanden en eendenvijvers waar ze al druk aan het jagen waren en we meteen al niet meer ongerust waren of Lucille wel schotvast was. Eigenlijk tot onze verbazing waren er een groot aantal Usuge eigenaren en liefhebbers aanwezig en deden er in totaal 31 honden mee aan de TAN. We werden in vier groepen verdeeld en iedere groep mocht met hun keurmeester meelopen naar het betreffende veld waar het moest gebeuren. Voor ons was de keurmeester een bekende namelijk de voorzitter Dhr. J.P Duverne. Aangezien het die dag extreem heet was, 37 graden, waren we erg blij dat ons veld tegen de bosrand aanlag en wij dus grotendeels in de schaduw konden staan. Ook vonden we het erg fijn dat Barbra Rheinländer en haar man, uit Duitsland, aanwezig waren en zo vriendelijk waren het Frans te vertalen in het Duits zodat we goed konden volgen wat er moest gebeuren. Onze groep bestond uit zeven Usuge’s en Pieter was als zesde aan de beurt. Dat gaf ons de gelegenheid om even de boel te bekijken en te zien hoe moest en vooral ook hoe het niet moest.


Wat is de TAN?

De TAN is een werkgeschiktheidstest voor jonge honden tussen de 12 en 36 maanden en is vooral bedoeld om te testen of de aanleg voor het jagen bij de hond aanwezig is. De test is interessant voor iedere eigenaar die geïnteresseerd is in het werken met zijn/haar jachthond maar zeer zeker voor jagers, voorjagers en fokkers.

In Frankrijk doen ze zo’n werkgeschiktheidstest met levende vogels, in dit geval patrijzen. De vogel wordt een beetje duizelig gemaakt en daarna op een plekje in het veld gelegd die gemarkeerd word met een onopvallend stokje. Doordat de vogel een beetje duizelig is, blijft hij wat langer op de plek zitten en krijgt de hond de tijd om hem te vinden. Als de hond hem gevonden heeft is het de bedoeling dat hij voorstaat. Wanneer de hond goed voorstaat wordt er geschoten met een alarmpistool waarop meestal de vogel wegvliegt. De hond moet je dan achter de vogel vandaan kunnen roepen of fluiten. Iedere deelnemer krijgt 10 minuten de tijd en de hond wordt beoordeeld op o.a wijze van zoeken, voorstaan en mate van gehoorzaamheid. Lucille deed dit allemaal prachtig, ze zocht geweldig, vond de patrijs, liep er een stukje

omheen en stond toen voor. Nadat de vogel wegvloog kwam ze keurig op de fluit weer terug. Wij helemaal blij, de TAN was binnen.


In de prijzen

Wat wij niet wisten was dat er ook nog prijzen te winnen waren. Per groep bepaalt de keurmeester welke combinatie de beste van de groep is en na afloop moet je dan nog barrage lopen tegen de besten van de andere groepen. Pieter was samen met een andere combinatie de beste van onze groep, die strijd was onbeslist gebleven. Dus uiteindelijk belandden er vijf combinaties in de barrage. Op het heetst van de dag moest er barrage gelopen worden, de vijf combinaties moesten op linie lopen op de stoppel en de honden moesten voor de voorjagers uit gaan revieren (zoeken naar wild). Bij één hond was meteen duidelijk dat hij niet met zijn werk bezig was en moest er gelijk uit, uiteindelijk bleef Pieter en nog een combinatie over. De finale werd uiteindelijk beslist in het voordeel van Pieter en Lucille en dus ging dit jaar de eerste prijs en de Serge Bey bokaal naar een Nederlander.


Dikke pluim voor gehoorzaamheid

Wij waren natuurlijk super trots maar ook de fokker van Lucille, Michelle Pacqueau was apetrots. Iedere deelnemer die de TAN gehaald heeft krijgt een mooi certificaat en beeldje mee naar huis, tijdens de uitreiking van het certificaat wordt van iedere hond verteld wat de bevindingen waren van de keurmeester. Lucille had een goede neus, mooi zoekgedrag,was zeer werklustig baasgericht.

Bovenal kregen we een dikke pluim van Dhr. Duverne over de gehoorzaamheid van Lucille. Dat de Nederlandse honden erg gehoorzaam zijn was hem al opgevallen tijdens de nationale elevage in Nederland en Lucille was het bewijs dat een goede baas-hond verhouding de sleutel is tot succes tijdens het werken met je hond.

De dag werd afgesloten met een heerlijke en ontzettend gezellige lunch aan lange tafels buiten. Na een paar toespraken van de voorzitter en van oud-voorzitter en oprichter van de Franse club Serge Bey kwam de champagne ook nog even op tafel. Al met al was het een ontzettend gezellige dag, echt een aanrader.


Pieter en Esther Stobbe


Internationale Usuge treffen 2016

 

Op 4 juni was het dan eindelijk zover, na maanden van voorbereiding mochten we op de prachtige locatie van Honden Club Koudum te Elahuizen de liefhebbers van ons prachtige ras uit Duitsland, Nederland en Frankrijk verwelkomen. De koffie en allerlei heerlijkheden stonden klaar en na het welkomstwoord van onze voorzitter Robert van der Heeft kon de dag beginnen.   

Tijdens deze dag was een uniek evenement georganiseerd, namelijk een regionale elevage. Voor het eerst gehouden buiten Frankrijk en dat op Nederlandse bodem. Wij zijn hier bijzonder trots op…

In totaal werden er 27 honden voorgebracht en allemaal waren ze even prachtig. De keurmeester en tevens voorzitter van de Franse club Dhr. J.P Duverne en medebestuurslid Dhr. Charles Magny waren onder de indruk van de kwaliteit van de Usuge’s in Nederland en Duitsland.

Hieronder een email die we hebben ontvangen uit Frankrijk;

 

Beste vrienden van de Nederlandse Saint-Usuge club,

 

Ik wil jullie bedanken voor de uitstekende organisatie van de regionale d'Elevage in Elahuizen en de ontvangst die wij gekregen hebben.

Alle deelnemers moeten worden bedankt voor hun inzet en hun interesse in ons ras.

Dankzij de zeer hond vriendelijke omgeving hebben we deze dag beleefd zoals gebruikelijk is bij onze evenementen in Frankrijk.

Ik heb het genoegen gehad om SU te beoordelen van zeer goed niveau. Jullie zijn, samen met jullie Duitse vrienden, op de goede weg naar een mooi bestand van Usuge’s die u zal toestaan om goede en mooie Saint-Usuge’s te produceren.

Ik hoop dat we het genoegen hebben u weer te zien op één van de diverse evenementen die voor u zal  worden georganiseerd in Nederland, Duitsland of in Frankrijk. U bent altijd welkom.

Geef deze felicitaties aan uw leden.

 

Hopelijk tot snel, met vriendelijke groet,

JP Duverne, Président du Club de l'Epagneul de Saint-Usuge

 

De dag verliep zeer gezellig, met veel tevreden bezoekers en deelnemers. Iedereen had mooie verhalen te vertellen over zijn/haar eigen hond en de taal was geen barrière. Ook leuk om te zien: De meesten hadden geen ervaring met het lopen van een show met hun hond, maar iedereen hielp elkaar om de hond zo goed mogelijk te laten zien. De dag werd afgesloten met een heerlijke barbecue met o.a de heerlijke reeburgers en gerookte gans van Pieter Stobbe.

Natuurlijk hebben wij dit niet alleen georganiseerd, wij willen Dhr.Charles Magny en Dhr J.P Duverne uit Frankrijk graag bedanken voor hun aanwezigheid en het keuren van de honden; Alinda van Kippersluis van Hondenclub Koudum voor het beschikbaar stellen van haar prachtige locatie en de hulp van haar en Romy de gehele dag. Heike Ludwigs voor het meedenken en organiseren vanuit Duitsland. Maybel van der Heeft bedanken we voor het bakken van de heerlijkste cake, koekjes en brownies en Edward en Myrna Seepers bedanken we voor het maken van een fantastische lunch. Henk de Bruin heeft ons super geholpen tijdens het barbecuen. En natuurlijk bedanken we Pieter Stobbe voor alle hand en spandiensten die hij voor ons heeft gedaan. Ook gaat er een bedankje uit naar Ad Baaijens voor zijn hulp met de Raad van Beheer. Tot slot bedanken we alle anderen voor hun aanwezigheid op deze zeer speciale dag.

Ook willen we nog alle deelnemers feliciteren met de zeer goede beoordelingen en behaalde prijzen.

Bedankt allemaal , wij zijn heel blij dat wij deze geweldige dag met al die fantastische honden hebben mogen meemaken !!!!

 

Het bestuur,

Robert van der Heeft en Esther Stobbe-van Leeuwen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's van deze prachtige dag vindt u in de Galerij

 

24 januari 2016 - Winterwandeling "Een nieuw jaar, een nieuw begin".

 

Onze winterwandeling "Een nieuw jaar, een nieuw begin" in het prachtige heide gebied De Hoorneboeg bij Hilversum was knus en heel gezellig.

In totaal waren we met negen honden, waarvan acht EdStU's, met hun eigenaren en een aantal liefhebbers.

Wij willen iedereen die deze dag met ons heeft meegewandeld heel erg bedanken voor hun komst en uiteraard bedanken wij Conny Punte voor het organiseren van de wandeling en haar gift aan de vereniging in de vorm van heerlijke koffie met appeltaart!! De honden hebben zich weer van hun allerbeste kant laten zien, zoals uiteraard alleen een Usuge dat kan. Ook het weer was op bestelling,we hebben twee uur lang geen regen gehad tot we weer bij het restaurant waren. Na afloop hebben we gezamelijk nog even een heerlijk kopje koffie gedronken voordat iedereen weer huiswaarts keerden.

Wij hopen iedereen op ons volgend evenement weer te ontmoeten, zet 4 Juni alvast in jullie agenda!

 

                                                                           Esther Stobbe

Bienvenue en Hollande

 

In 2015 zijn in Nederland helaas geen EdStu’s geboren. Althans: zo ver dat bij ons bekend is. Ook de ons omringende landen hebben geen bijzonder sterk jaar gekend als het om de verdere ‘groei’ van ons ras gaat. Lange tijd zag het er dan ook niet naar uit dat wij dit jaar nieuwe “Saintrifuges” mochten verwelkomen. Het feit dat een pup pas op zijn vroegst in zijn of haar 15 levensweek naar zijn of haar nieuwe huis in Nederland mag, tezamen met de alsmaar uitblijvende erkenning van ons prachtige ras door de FCI zetten een grote rem op de import van ‘nieuw bloed’. Jammer.

Gelukkig hebben wij toch twee nieuwe pups in ons midden mogen verwelkomen:

Lucille Du Sentier de la Capuciniére

 

(Red.) Wij wensen Pieter, Esther, de kinderen en de andere dieren in Warns veel plezier en geluk met energieke Lucille‐tje.

 

Lucille is geboren op 13 juni 2015 in het plaatsje Montceau les Mines te Frankrijk. Haar fokker is Michelle Pacqueau, eigenaresse van de kleinschalige kennel Du Sentier de la Capuciniére. In het nest zaten vier reutjes en twee teefjes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lulu ( roepnaam Maja) de la Riviere du Nant

 

(Red.) wij wensen Frank en Sally Bierhuizen veel geluk en plezier met kleine Maja.

 

Maja is geboren op 27 juli 2015. Zij is een dochter van Iris de la riviere du Nant, wie op haar beurt weer een dochter is van Emeraude de la riviere du Nant. Emeraude is een zus van Etam de la riviere du Nant (EdStU van Dia Keijzer).

De fokker van deze lijn is Jean‐Claude Dumoulin.

6 juni 2015 - UsugeTreffen te Schiffweiler, Duitsland

 

Op 5 juni hebben we samen met Esprit de lange rit naar Schiffweiler gemaakt, zodat we op zaterdag-morgen om 10.00 u in Schiffweiler aanwezig konden zijn. Het was een erg warme dag maar gelukkig was het in het clubhuis goed uit te houden.  Er liepen al een flink aantal EdStU’s rond en we werden dan ook enthousiast begroet. Onder het genot van koffie en een ontbijtje vond de eerste kennismaking plaats.

De Franse club werd vertegenwoordigd door de voorzitter Jean-Pierre Duverne en Charles Magny en het was erg leuk om kennis met ze te maken. Met Charles Magny hebben we al jaren contact via de mail, dus het was erg fijn om iemand dan ook eens ‘in levende lijve’ te ontmoeten. Fijne bijkomstigheid is ook dat Charles Magny zeer goed Duits spreekt aangezien onze kennis van de Franse taal zeer beperkt is.

De aanwezige honden werden door Dhr. Duverne gekeurd op de raskenmerken en gemeten. Natuurlijk is er geen enkele hond helemaal perfect, bij de één was de snuit wat te stomp, of de ogen te licht, de ander had te veel wit in de vacht. We hebben goed geluisterd naar de plus- en minpunten die bij elke hond aangegeven werd en hebben er weer ontzettend veel van geleerd.

Dat de EdStU veelzijdig is, is ons wel bekend. Maar toch was de demonstratie die we ’s middags kregen heel verrassend en prachtig om te zien. Één van de aanwezige EdStU’s, genaamd Giulia, word namelijk ingezet als reddingshond. We werden meegenomen naar een locatie met een steile rotswand van 30 meter en kregen te zien hoe Giulia een tuigje om kreeg en vervolgens samen met haar baas naar beneden abseilde. Het was prachtig om te zien hoe hond en baas op elkaar ingespeeld waren en hoe kalm en rustig Julia bleef tijdens het abseilen.

Terug bij het clubhuis kregen we nog een korte cursus EHBO voor de hond. In het Duits uiteraard maar wel heel goed te volgen voor ons Nederlanders. Op het einde mochten we allemaal het geleerde in de praktijk brengen en bij je eigen hond een pootverband aanleggen, erg grappig om te zien was dat we daarna plotseling allemaal hele zielige hondjes hadden die niet meer konden lopen. De dag werd afgesloten met een heerlijke barbecue en ook het hotel was door de organisatie super geregeld. Kortom, een topdag, met tophonden en een toporganisatie.

 

 

                                                                                                      Esther Stobbe

 

22 MAART 2015 - Maart roert zijn staart

 

En dat deed het! Onder winterse omstandigheden met harde wind en temperaturen, dichtbij het vriespunt, was het ouderwets 'bikkelen'.

 

Wat een succes!

 

De voorjaarswandeling 'Maart roert zijn staart' in de Elzen bij Dordrecht was drukbezocht en heel gezellig. Wij hopen oprecht dat de deelnemers net zo genoten hebben als wij.

 

Nadat onder het genot van koffie of thee de Wildbeheereenheid Hoeksewaard (bedankt Bert Houwen, Arjan in 't Veld en Ron Bastiaansen) verteld hadden over de werkzaamheden, het nut en de noodzaak van de WBE op en rondom het Eiland van Dordrecht, vertrokken de 18 honden en ongeveer veertig mensen voor een stevige wandeling door de Elzen.

 

Tijdens de pauze werden verse belegde broodjes, verwarmende soep en drank genuttigd. Bedankt Myrna en Edward Seepers en jullie meegebrachte vrijwilligers voor de gehele organisatie van vandaag.

 

Wij willen de Nederlandse Club Epagneul Francais (NCEF), Nederlandse Vereniging voor de Epagneul bleu de Picardie, de Epagneul Picard en de Epagneul de Pont-Audemer (NVEBPP) en haar leden danken voor de steun en deelname aan vandaag.

 

Tot slot onze dank aan Lex Iding voor de mooie foto's en Egon Kooi van Hubertus Gold voor zijn (voor honden) smakelijke bijdrage aan deze succesvolle dag!

 

Op naar ons volgend evenement, uitbreiding van onze website en - hopelijk - meer leden.

 

 

 

 

Robert van der Heeft

Meer foto's vindt u in de galerij

we bouwen nog aan de site en aan onze club... content en steun is meer dan gewenst!

 

Wat zou het mooi zijn als wij hier regelmatig nieuws konden plaatsen; Dat wij nieuwe leden hebben mogen verwelkomen, dat we nieuwe evenementen organiseren of dat onze site nieuwe informatie bevat.

 

Help ons! Iedere bijdrage aan het uitbouwen van onze club, haar activiteiten en de aanwezige kennis en ervaring is dringend nodig... hoe klein dan ook.

Robert van der Heeft

2 MAART 2015 - www.nvesu.nl is online

 

Het najaar van 2014 kreeg onze vereniging een naam, een bestuur. Met onze doelstellingen onder de arm en brede steun vanuit onze omgeving van mede-liefhebbers in binnen- en buitenland hebben wij de stap gezet. Nu bestaan wij uit meer dan 10 leden, staat ons eerste evenement op de agenda en hebben wij een sterke alliantie gevormd met de NCEF en de NVEBPP. In de toekomst komen wij uitgebreid terug op deze bijzondere samenwerking.

 

De publicatie van deze website is een volgende, belangrijke mijlpaal. Tijd om een groter publiek te bereiken om van ons bestaan te doen horen en om ons geliefde ras op een heldere, gewogen wijze in de spotlights te zetten.

 

 

 

 

 

Robert van der Heeft

Home